0

Belge yükseldikten sonra 1 yıl sonra yeni bitirdiğimiz iş deneyimlerine göre yeniden yükseltme yapabiliyor muyuz ?

Mevzuat Madde 19’da  ” Belge grubunun geçerlik süresi (Ek ibare:RG-3/10/2020-31263) üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır. ” demekte. Örneğin; şimdi F belgeye yükselttik ve sonrasında önümüzdeki 1 yıl içinde 2-3 inşaatla birlikte yeni iş deneyimi yaptık, bu deneyimlerden sonra ve diğer istenen şartları da sağlayarak E1 veya E sınıfını alma şansımız var diyelim. Mecbur F belgede alındığı tarihten itibaren 3 yılı doldurmak mı gerekiyor, yoksa 1 yıl sonra şartları sağlayıp hemen güncelleme yapıp bir üst sınıfa geçebilir miyiz ?

Teşekkürler

Danışman Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 09/04/2024
0

Başvuru yaptığınız tarihte başvuru grubunun şartlarını sağlamanız yeterli. Başvuru yapmada sayı ve zaman sınırlaması yoktur.

Danışman Cevaplanan soru 09/04/2024
1 cevaptan 1'ini inceliyorsun, tüm cevapları görmek için buraya tıklayın.