17
0 Yorum

Şahıs olarak kendi arsama inşaat yapabilir miyim? Müteahhit belgesi almalımıyım?

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22/08/2023
5

Tek parselde bodrum kat hariç, en fazla 2 katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2’yi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için geçici müteahhitlik belgesi verilir. Bu belge beş yılda bir kez verilir.

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22/08/2023