661 görüntülenme02-Evrak Hazırlama
11
0 Yorum

Müteahhitlik belgesi almak için hangi evraklar gereklidir?

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 16/07/2023
178

Müteahhitlik belgesi almak için aşağıdaki evrak ve belgeler gereklidir.

 • Başvuru dilekçesi.
 • Müteahhitlik Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1),
 • Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirim Formu (EK-2),
 • Banka Referans Mektubu (EK-3),
 • Mesleki ve Teknik Yeterlilik Bildirim Formu (EK-4),
 • Sicil Durum Beyannamesi (EK-5),
 • Ortak Girişim Beyannamesi (EK-6)
 • Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (EK-7),
 • İş deneyim Belgeleri,
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 • Ticaret Sicil Gazeteleri,
 • İmza sirküleri veya İmza Beyanamesi,
 • Mükellefiyet Durum Belgesi,
 • Kep Adresi,
 • Cep Telefonu numarası
 • Banka Dekontları (Yambis Ücreti, Grup tayin ücreti, Grup kayıt ücreti),

Bu belgeler başvuru yapacağınız gruba göre değişiklik gösterebilir.

admin Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 25/07/2023